СТЕРНА ДОО Скопје

Друштво за производство, трговија и услуги СТЕРНА ДОО Скопје е специјализирано друштво за продажба, изнајмување и сервисирање на апарати за фотокопирање, печатење и скенирање; мултифункционални системи; факс апарати и печатари како и оригинални тонери и резервни делови од програмата на RICOH.

СТЕРНА ДОО Скопје е официјален RICOH авторизиран дистрибутер за територијата на Република Македонија.

Нашата главна дејност е:

  • Продажба на нови и користени дигитални апарати за фотокопирање/печатење/скенирање, мултифункционални апарати, печатари и факс апарати
  • Продажба на оригинални резервни делови и потрошен материјал
  • Изнајмување на апарати за фотокопирање/печатење/скенирање
  • Продажба на рати
  • Обезбеден сервис
  • Фотокопирање, печатење, црно-бело и колор до А3 формат
  • Фотокопирање и печатење до А0 формат B&W
  • Пластифицирање до А3 формат
  • Вкоричување со пластични спирали